Най-често задавани въпроси

Вредят ли на здравето нанопродуктите?

Не. Нанопокритията са безопасни, както в момента на нанасяне, така и след като изсъхнат.

Отделят ли се някакви вредни вещества, когато се износват нанопокритията?

Не! Поради това нанопокритието, например за стъкло и керамика е идеално и за аквариуми.

Може ли да нанасям нанопокритие върху повърхност, която е обработена с други продукти?

Да, но преди това повърхността трябва да бъде основно почистена. Повърхностите, които ще се запечатват трябва да бъдат чисти, сухи и обезмаслени.

Може ли да се премахне едно нанопокритие?

Нанопокритията са изключително устойчиви, което е и едно от техните най-големи предимства. Покритията са почти неразрушими, но могат да бъдат премахнати чрез силно и продължително механично триене.

Има ли различни начини за нанасяне на нанопокритията?

Да, но това зависи преди всичко от вида на повърхнините и площите, които ще се запечатват. Продукти могат да се нанасят и полират на ръка с кърпа, чрез потапяне, чрез впръскване с помощта на пулверизатор или машини. Ние сме избрали за Вас най-удобните опаковки, които са осигурят най-лесно нанасяне.

Какво да се направи, ако нанопокритието се повреди?

Повредените места на нанопокритието могат да се поправят без проблеми, като се обработят наново.

Как се държи обработена с нанопокритие повърхност при студ и горещина?

Нанопокритието е абсолютно устойчиво на горещина и студ.

Какво да се прави, ако отперлващият ефект се е загубил или намалил?

След многократно измиване може да стане така, че отперлващият ефект при текстила да намалее. В този случай текстилът може да се импрегнира отново. Понякога обаче причината за това може да са остатъците от перилни препарати в текстила, така че остатъците (тензидите) да пречат на отперлващия ефект. Ако платът след покритие се обработи с киселина, отперлващият ефект също изчезва, въпреки това защитата на влакната остава запазена. След повторно изплакване с чиста вода и последващо изсушаване, отперлващият ефект ще се възстанови. Моля вземете под внимание, че текстилът, който съдържа остатъци от тензиди след последното пране, трябва да бъде импрегниран едва след като тези остатъци бъдат премахнати с чиста вода. Отперлващият ефект може да намалее при всички други нанопокрития вследствие на замърсяване. В такива случаи просто почистете повърхностите с мек почистващ препарат, след това обилно изплакнете с вода и отперлващият ефект отново ще бъде налице. Ако все пак някога отперлващият ефект не се появи отново, това значи, че трябва отново да нанесете нанопокритие.

Може ли да се запечата през зимата повърхност, която се намира на открито?

Да, ако се предпази от намокряне и темпратурата на въздуха до окончателното изсъхване на повърхността е над + 4°C.

Ако имате други въпроси, може да ги зададете на нашата електронна поща: office@percenta.bg