Гаранции и рекламации

Гаранции

Техническата информация, свързана с продуктите се базира на най-новите постижения на техниката и натрупания от нас опит. С оглед многообразието на материалите и обективните условия, потребителят не се освобождава от задължението си да изпробва нашите материали на своя отговорност за тяхната пригодност за предвидената от него цел при дадените обективни условия съблюдавайки отрасловите /технически/ изисквания и изискванията на фирмите, извършващи услуги.

Тъй като ние не можем директно да влияем върху употребата и обработката, производителят и/или дистрибуторът не носи отговорност, когато в процес на работа се стигне до отклонение от техническите указания.

Във всички случаи важат нашите общи търговски условия.

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай Персента ЕООД ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от Персента ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия. При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Рекламация

В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на Персента ЕООД и му се изпраща същият, а при липса на такъв - равностоен на закупения продукт. Замяната се съгласува с клиента, а при несъгласие за замяна на клиента се възстановява заплатената сума не по-късно от 20 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на Персента ЕООД.

Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

Формуляр за упражняване правото на отказ от договор от разстояние

Адрес за връщане

  • Персента ЕООД 
  • 4013 Пловдив, ул. Димитър Талев 2Б
  • тел. 0878 696608
  • e-mail: office@percenta.bg

.

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите

 

 До Персента ЕООД, ЕИК 205253874, с адрес на управление в Пловдив, ул. Димитър Талев 2Б, офис 2, e-mail: office@percenta.bg; тел.: 0878696608

 

С настоящия формуляр уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор от разстояние за покупка на следните стоки:


1. ...............................................................................................................................................................


2. ...............................................................................................................................................................


3. ...............................................................................................................................................................


4. ...............................................................................................................................................................


5. ...............................................................................................................................................................

 

поръчано/и на (дата): .......................................... и доставено/и на (дата): ........................................

Име на потребителя/ите : ......................................................................................................................

Адрес на потребителя/ите : ...................................................................................................................

 

Съгласен съм заплатената за стоката сума в размер на ......................... лева, както и разноските по получаването ѝ в размер на .................... лева да ми бъдат преведени по банкова сметка с реквизити:

банка ........................................................................................................................................................

IBAN : ……………………....……………............................................ BIC : …………….............................

титуляр на сметката : .............................................................................................................................

 

Адрес, на който следва да бъде върната стоката:

  • Пловдив, ул. Димитър Талев 2Б, офис 2
  • Тел. 0878 696608
  • e-mail: office@percenta.bg

 

  


Дата: ...........................                                                                                                            Подпис на потребителя: ....................................................


Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Настоящият формуляр е препоръчителен и е създаден за Ваше улеснение. Ползването на настоящия формуляр в никой случай не е задължително, като можете да упражните правото си на отказ/рекламация по всеки друг допустим от закона начин, включително чрез стандартен формуляр или с формуляр в свободно избрана от Вас форма, изразяваща ясно и недвусмислено волята Ви за отказ от договора, сключен от разстояние.

Правото на отказ може да упражните, като ни изпратите ясно и недвусмислено изявление на траен носител, позволяващо неговото възпроизвеждане, изпратено ни от Вас чрез писмо (по поща или куриер) или по електронен път (вкл. чрез и-мейл).

Персента гарантира качеството на всички свои продукти. Имате право да се откажете от договора/поръчката в 14-дневен срок, считано от получаване на стоката. За да спазите срока за отказ от договора/поръчката, е необходимо и достатъчно да ни изпратите съобщението си относно упражняването на това право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Ако се откажете от договора, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор и ни върнете получените от Вас стоки. Ако сте получили от нас стоки, следва да ни изпратите или да върнете обратно стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Този срок ще се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Молим Ви да се грижите за продуктите докато са при вас, както и когато ги връщате, за да се избегне повреда или загуба при транспортиране. Не забравяйте да запазите бележката от пощата или куриерската фирма, като доказателство, че пратката Ви е изпратена. В противен случай поемате риска от загуба на стоките преди да сме ги получили.

Моля, при връщане на стока да имате предвид следните неща:

При връщане на отказана стока тя трябва да бъде придружена от доказателство за покупката (фактура и/или касова бележка) и формуляр за отказ от покупка (получава се заедно с пратката или може да го намерите на https://percenta.bg/garancii-i-reklamacii/)

При връщане на отказана стока тя трябва да е неизползвана, неразопакована и в запазен търговски вид, със запазена оригинална опаковка, адресирана до адреса ни за кореспонденция: Пловдив, ул. Димитър Талев 2Б, офис 2.
 
Ако формуляра за отказ от покупка не е в пратката, моля да ни пишете на office@percenta.bg, за да Ви го изпратим.

Възстановяването на сумата по отказан артикул/и след потвърждение от служител на Персента ЕООД, че върнатата стока отговаря на критериите по-горе, се осъществява под формата на оригиналния начин на плащане, т.е. ако сте платили с дебитна карта, то сумата се възстановява с кредитна транзакция по същата карта, в рамките на 10 работни дни от получаването на върнатата стока. При заплащане с наложен платеж или банков превод, сумата за върнатия артикул/и се възстановява по банков път в банковата сметка, която сте посочили.

Не възстановяваме сума за артикули, върнати след 14-тия ден от получаването им, повредени, използвани артикули или такива с нарушена опаковка. В тези случаи ще Ви върнем артикулите обратно за ваша сметка.

 

За повече информация вижте Общите ни условия на https://percenta.bg/.