Харта на клиента

Ние сме свободни хора и ценим свободата на своите клиенти

Основен принцип ни е близката връзка с клиентите.

В името на това:

Ние се задължаваме:

 • Да постигаме високо качество на предоставяните от нас продукти и услуги.
 • Да гарантираме добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • Да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от нас услуги.
 • Да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;
 • Да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • Да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за предлаганите от нас продукти, чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 • Да спазваме конфиденциалност относно Вашите запитвания и жалби;
 • Да Ви се извиним или компенсираме при допусната неточност или загуба на време, възникнала от наша страна при обслужването Ви.
 

В замяна очакваме от Вас:

 • Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • Да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените от нас продукти и услуги;
 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на продуктите и услугите, които Ви предоставяме.
 • Да сте коректни клиенти и спазвате записаните в сключените двустранни договори условия, клаузи и срокове.

Вие можете да се свържете с нас по следните начини:

 • като ни посетите в нашия офис на адрес Пловдив, ул. Димитър Талев 2б;
 • като ни позвъните на тел. 0878 696608;
 • като ни изпратите запитване, препоръка или оплакване на office@percenta.bg;
 • като впишете Вашите похвали, препоръки, оплаквания, мнения в регистъра, който е на разположение в нашия офис.

Получената информация ще бъде обобщавана и анализирана периодично и ще предприемаме необходимите действия с цел удовлетворяване на Вашите очаквания. Ние сме готови да приложим Вашите полезни идеи, за да подобрим качеството на предоставяните услуги. Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това.

Допълнителна информация за Хартата Хартата е утвърдена от Управителя на Персента ЕООД със Заповед № 1 от 01.10.2018 г. и е публикувана в Интернет страницата на фирмата: www.percenta.bg. Хартата ще се актуализира периодично.

Взаимното уважение,внимание и търпение са предпоставки за изграждането на модерна и ефективна среда, от която клиенти с различни потребности биха останали максимално удовлетворени.

Ние искаме да сме коректни и очакваме коректност.