История

Началото - 2008 година

Персента БГ ЕООД е създадена през декември 2008 година и започва дейността си с търговия на почистващи препарати, като първоначално фирмата носи името Гранд Кар 8. В последствие се ориентира към нанотехнологични продукти, налагайки изцяло нови стандарти на работа и предлагайки почти непознати до този момент в България препарати.

Партньорството - 2009 година

През 2009 година Персента БГ поставя началото на успешно партньорство с едни от най-добрите специалисти в производството на нанопродукти за бита и промишлеността в Европа. От началото на същата година Персента БГ участва активно във всеки един процес от производството си в Германия – от създаването на проекта за нов продукт до разпространението му в Европа.

Запазена търговска марка - 2011 година

На 14 септември 2011 година Персента БГ ЕООД регистрира марката Percenta във ВХВП - Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market), Свидетелство за регистрация № 009860388. Справка относно Сведетелството за регистрация на търговската марка. Към днешна дата във фирмата работят висококвалифицирани специалисти в областта на нанотехнологията, а клиенти на Персента БГ са едни от най-големите компании в България.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Ние лично осъществяваме и контролираме вноса на продукцията в България благодарение на нашия Отдел Транспорт, гарантирайки, че до крайния клиент достига точно това, което излиза от завода на производителя. Транспортът, съхранението и опаковането се осъществяват при строги изисквания, запазвайки непроменени всички качества и характеристики на продукта.

Работим съвместно с най-добрите специалисти и учени в Европа, гарантирайки безкомпромисното немско качество. Екипът ни е обучен и непрекъснато обогатява своите познания в областта на нанотехнологията. Нашите продукти са придружени от всички необходими документи съгласно българското и европейското законодателство. Ние ценим нашите клиенти и предлагаме консултации и препоръки по всички въпроси, свързани с предлаганите от нас продукти.

PERCENTA В ИСПАНИЯ

https://percenta.es/