Нашите продукти

Вие можете да ни се доверите, защото ние Ви предлагаме:


Гарантиран произход

Нанопокритията, почистващите препарати и консумативите са произведени в Германия от едни най-добрите специалисти в областта на нанотехнологията в тясно сътрудничество със сертифицирани лаборатории и изследователски центрове в Германия. Производителят избра Персента БГ ЕООД за свой лицензиран представител и надежден партньор в България.

 

Гарантирано качество

Ние декларираме, че продуктите, които достигат до нашите клиенти, отговарят на рекламирания продукт и имат описаните качества и характеристики. Продуктите са произведени според всички европейски норми за безопасност и се съхраняват и транспортират при подходящи условия. Нашите нанопродукти имат всички необходими сертификати и придружаващи документи съгласно българското и европейското законодателство.