Общи условия

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате, и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. Персента ЕООД си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор. Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Сигурност

Персента ЕООД Ви гарантира, че Вашата лична информация, подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим Вашата лична информация на трета страна. Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката Ви, както и при нужда от помощ при бъдещи Ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности, свързани с изпълненията на вашите поръчки, имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.

Авторски права

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста, графиките, снимките и запазените знаци са собственост на Персента ЕООД и са защитени от международните закони за защита на авторските права.

Отказ от права

Цялата информация, свързана със стоките и услугите, предлагани на този сайт се контролира ежедневно и независимо, както от ръководството на Персента ЕООД, така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки, както и остарели данни. Персента ЕООД си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги, описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. Персента ЕООД не носи отговорност и няма да уважи искове, основани на типографски или ценови грешки, допуснати в този сайт. Персента ЕООД си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта; поръчки, за които Персента ЕООД има съмнения, че са в нарушение на действащите закони и поръчки, които Персента ЕООД счита, че са в ущърб на нейните интереси. Персента ЕООД си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице, извършени чрез този сайт.

Отговорности

Всички стоки,закупени от сайта на Персента ЕООД, се изпращат с куриерски служби. За всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката, Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към Персента ЕООД.

Предложения

Персента ЕООД приветства всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и Ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на Персента ЕООД и Персента ЕООД ще има правото да използва, разпространява, развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

Законодателство

Този сайт е създаден и се контролира от Персента ЕООД, регистрирано по законите на Република България. Законодателството на Република България ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се решават по приятелски начин чрез преговори. При непостигане на съгласие в едномесечен срок ще се отнасят и решават от съд в Република България, и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на този съд.

Цялостно съгласие

Тези права и задължения, заедно със самостоятелно поетите задължения на Персента ЕООД по гаранциите, изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения, поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и Персента ЕООД.

Продажби

Всички продажби на продукти от онлайн магазина на Персента ЕООД, включително и такива, заявени по телефона или имейл адрес, се извършват съгласно условията за поръчка, доставка, плащане, гаранции и рекламации, публикувани на този уеб сайт.

Допълнителни условия

 

https://percenta.bg/

https://www.avto-shkola.bg/