Добре дошли!

  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА - на поръчки над 80 лв.
  • БЪРЗА ДОСТАВКА - до 2 дни
  • СИГУРНА ДОСТАВКА - отвори, преди да платиш

Политика на поверителност

Никога, без Ваше съгласие няма да използваме неправомерно вашата лична информация.

Никога, без Ваше съгласие няма да предадем вашите данни за контакт или личната ви информация на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.

Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка.

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата компания. Всички дейности на Персента БГ ЕООД в Интернет са в съответствие с европейските нормативни актове (Директива 95/46/ЕС, 2002/58/ЕС на ЕС и Договорни конвенции ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) и нормативните актове на държавите в Централна и Източна Европа.Политиката за поверителност определя как да се отнасяме с информацията, която Персента БГ ЕООД събира от вас при посещенията ви в този сайт.

Персента БГ ЕООД е администратор на лични данни, вписан в "Ресистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" с идентификационен № 336093.

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. Персента БГ ЕООД не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти. Използване и съхраняване на личните данни Персента БГ може да използва личните ви данни за: целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация, за обща комуникация с вас или при осъществяване на продажба от разстояние на продукт предлаган от Персента БГ ЕООД.

Служителите на Персента БГ ЕООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Свобода на избора Вие контролирате информацията, която предоставяте на Персента БГ ЕООД. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с Персента БГ ЕООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на Персента БГ ЕООД, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Сигурност

Персента БГ ЕООД отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. С оглед на това ние използваме SSL сертификат за криптиране на информация, предадена от или към потребителя през уебсайта. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Непълнолетни лица

Непълнолетните лица не трябва да предават лични данни на сайта на Персента БГ ЕООД без разрешението на своите родители или настойници. Персента БГ ЕООД никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение. Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани на страницата Поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.