Нанотехнология

Нанотехнология

Нанотехнологията е област на науката, която се занимава с изучаване, създаване и приложение на наноматериали, изградени от наночастици с размери от няколко нанометра до няколко десетки нанометра (нано означава една милиардна част, 1 nm е равен на една милиардна част от метъра). Тази технология изследва свойствата на наноматерията, която на нанометрови разстояния се управлява от нови закони, които водят до аналогии между молекулите и наночастиците, съставени от няколкостотин до няколко хиляди атома.

Нанотехнологията обединява неорганичната и органичната химия с физиката, биологията и материалознанието и създава научно-техническа революция, която вече дава своето отражение в бита и различни сфери на производството.

В следващите десетилетия ще се наблюдава все по-голямо научно развитие в тази област и ще се откриват все повече приложения на нанотехнологията в ежедневието, които ще водят до усъвършенстване на дейностите и продуктите. Чрез целенасочено изграждане на материалите на ниво атоми, както и чрез използването на изключителния феномен, който се появява при тези малки мащаби, се открива необикновено огромно изобилие от възможности и то в почти всички области на енергетиката, медицината, фармацевтиката и т.н.

Без значение дали в домакинството, автомобилния бранш, самолетостроенето, компютърния бранш, наночастиците правят възможно повърхнините да стават силно устойчиви на разрушаване или надраскване, спомагат за дълготрайна защита от корозия, екстремна антифрикционна способност, замърсяване.

Когато молекулите, които се носят неорганизирано в материалите се структурират така, че всеки атом заема точното си място, невъзможното става възможно. Контролирано и плътно подредени, материалите придобиват нова сила. Производствените процеси стават по-лесни, по-евтини и по-безвредни за околната среда. Нанотехнологията манипулира молекулите чрез електричество, магнетизъм или химия по начин, по който те самостоятелно могат да се пренаредят. Тук като пример може да се посочи самата природа: клетката и нейните функции. Целта на нанотехнологията е молекулите сами да се пренареждат и да не се разместват с човешка ръка. Тези молекули по възможност трябва сами да се възпроизвеждат, нещо което са успели да постигнат междувременно японските учени.

Нанотехнологията посочва бъдещето за следващите десетилетия и отваря нови възможности на пазара. В експертните кръгове и в медиите тя е известна като ключовата технология на 21 век. В Германия се провеждат големи изследвания в тази област под формата на проекти между обществени изследователски институти и предприятия. Съществуват специални центрове, които се различават по тематичните си специализации. Тези центрове са свързани с големи предприятия , висши учебни заведения, университети, изследователски институти, търговски камари.